Władze Oddziału Warszawskiego PZITS na okres kadencji XXXII 2016 - 2020

Zarząd
kol. Bogdan Nowak Prezes
kol. Mieczysław Andrzej Więcaszek Wiceprezes
kol. Marek Płuciennik Sekretarz
kol. Jacek Tarasiuk Skarbnik
kol. Anna Flis Z-ca Skarbnika
kol. Dorota Lisiecka Członek Zarządu
kol. Jerzy Mroziński Członek Zarządu
kol. Piotr Szymański Członek Zarządu
kol. Ryszard Pepłoński Członek Zarządu
Sąd Koleżeński
kol. Hanna Furmańska Przewodnicząca
kol. Damian Guzewski Z-ca Przewodniczącego
kol. Eliza Dorota Mańkowska Członek
kol. Jerzy Kozłowski Członek
kol. Wioletta Bartosiak Członek
Komisja Rewizyjna
kol. Magdalena Reszczyńska Przewodnicząca
kol. Lucyna Komorowska Z-ca Przewodniczącego
kol. Łukasz Siwierski Sekretarz
kol. Paweł Biernacki Członek
kol. Robert Tokarzewski Członek


Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl